Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης» και κωδικό 5030209 / Τ1ΕΔΚ - 04337
[18740] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 04, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18740

Αρ. πρωτ. 18740/04-12-2018
ΑΔΑ: 9ΟΓ4469ΗΡ8-ΑΔΩ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη τεχνικών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αισθητήρων και υλοποίηση μεθόδων αναλυτικής με οπτικοποίηση για εφαρμογές υποστήριξης απόφασης.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αισθητήρων και την υλοποίηση μεθόδων αναλυτικής με οπτικοποίηση για εφαρμογές υποστήριξης απόφασης. Η ανάπτυξη των τεχνικών αυτών θα βασιστεί σε τεχνικές μηχανικής μάθησης για τη σύντηξη των δεδομένων και την πρόβλεψη κρίσεων. Επίσης, ο υποψήφιος θα έχει συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του συστήματος.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:

EE4: Κέντρο ελέγχου και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων
EE5: Πιλοτικές δοκιμές

Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
Π4.1 Γενική αρχιτεκτονική έξυπνης υποδομής συστημάτων τηλεμέτρησης και διαχείρισης ζήτησης νερού
Π4.2 Αρχιτεκτονική επεξεργασίας και ανάλυσης μετρητικών δεδομένων
Π4.3 Λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης μετρητικών δεδομένων

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-12-2018 και ώρα 13:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες  στον Ιωάννη Κομπατσιάρη, τηλ. 2311 257774 ή στο email: ikom@iti.gr