Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000311
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων για ανάπτυξη ηλεκτροδίων» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
07 Δεκεμβρίου 2017Θεσσαλονίκη, 07 Δεκεμβρίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια αναλωσίμων για ανάπτυξη ηλεκτροδίων» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Παπαζήση Καλλιόπη
τηλ: +30 2310 498146
e-mail: papazisi@cperi.certh.gr