Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «BIOMATES: Reliable Bio-based Refinery Intermediates» [429Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
23 Δεκ 2016


Θέρμη, Δεκέμβριος 23, 2016 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔΘέσης:

429Ε
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο:

Υπολογιστική αξιολόγηση καταλυτών για ήπια υδρογονοεπεξεργασία βιοελαίου

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις 01

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 05-01-2017 


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

 

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
6 ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cperi@cperi.certh.gr

Πληροφορίες:

κ. Αχίλλα

Τηλ.: 2310 498112
Fax: 2310 498130