Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Advanced hoListic Adverse Drone Detection, Identification Neutralization» - «ALADDIN»
[ΙΠΤΗΛ-18356] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
22 Οκτ 2018


Θέρμη, Οκτώβριος 22, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18356

Αρ. πρωτ. 18356 / 22-10-2018
 ΑΔΑ: 652Π469ΗΡ8-ΨΔ3
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων για την ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης, ταυτοποίησης και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τον ορισμό των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του συστήματος του έργου, καθώς και την προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών. Ειδικότερα, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και επικύρωση αλγορίθμων και τεχνικών βαθειάς μάθησης (deep learning) για εφαρμογές ανίχνευσης και εντοπισμού της θέσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου και διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας σημάτων πολλαπλών αισθητήρων.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-11-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).