Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuels» - «LIG2LIQ»
[710Ε - 4967] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Αθήνα, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

710Ε

Αρ. πρωτ. 4967 / 05-11-2018
 ΑΔΑ: ΨΝΕΑ469ΗΡ8-8ΒΦ 
Ειδικότητα:

MHXANOΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Δυναμική προσομοίωση διεργασίας παραγωγής υγρών καυσίμων μέσω αεριοποίησης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μοντελοποίηση της συνολικής διεργασίας παραγωγής υγρών καυσίμων από αέριο σύνθεσης προερχόμενο από αεριοποίηση λιγνίτη και στερεό ανακτηθέν καύσιμο (SRF).
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 5.1. του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου “D5.1: Definition of full-scale process (M33)“
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη δυναμικών μοντελοποίηση διεργασιών όπως αεριοποίηση και καθαρισμός αερίου σύνθεσης.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι, Αττική

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).