Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «beAWARE: Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events» - «beAWARE»
[ΙΠΤΗΛ-17727] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17727

Αρ. πρωτ. 17727/ 11-06-2018
ΑΔΑ: ΩΖΤΠ469ΗΡ8-Δ3Κ
 
Ειδικότητα:

Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών σημασιολογικής αναπαράστασης και ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου σε συστήματα υποστήριξης απόφασης για τη διαχείριση κρίσεων.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να διερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές σημασιολογικής ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου σε συστήματα υποστήριξης απόφασης για τη διαχείριση κρίσεων.

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:30 μ.μ.  
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ. Στέφανο Βροχίδη)