Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000251/22-09-2017 @ EKETA
14 Δεκ 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής Αναδόχου για την «Επανεκτύπωση ετήσιας έκθεσης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 251/22-09-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28-09-2017

 

ματαιώνεται

 

λόγω επαναπροσδιορισμού των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκών του Ινστιτούτου.

Οι προσφορές που έχουν υποβληθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.