Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2014

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Διεπιστημονική Συνεργασία στην περιοχή «Ενέργεια και Περιβάλλον» για την στρατηγική ανάπτυξη, διατήρηση της αριστείας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ΕΚΕΤΑ, μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων» [180Ε - 3220]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
22 Δεκ 2014


Θέρμη, Δεκέμβριος 22, 2014 - Το ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

180Ε - 3220
ΑΔΑ: ΨΒ41469ΗΡ8-ΟΩΒ
Θέση:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο: 

  • Ειδικά πειράματα διαχωρισμού συστατικών από υγρά με μεμβράνες.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης μεμβρανών από αποθέσεις αλάτων.

Διάρκεια:

09 μήνες

Τόπος:

Θέρμη-Θεσσαλονίκης

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 07-01-2015 και ώρα 14:00 μ.μ.


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01
Θέρμη,
Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες: 

κα. Καραστογιαννίδου Αυγή

Τηλ.: +30 2310 498181 / 182

e-mail: chkaras@cperi.certh.gr