Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2022]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment - RESOLUTE” [30/2015]
@ ΕΚΕΤΑ / IMET
[21 ΜαΪ 2015]


Θεσσαλονίκη, Μάϊος 21, 2015

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης των παραπάνω Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

30/2015
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Αντικείμενο: 

Συλλογή και αξιολόγηση υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οδηγιών, μεθοδολογιών, εργαλείων προσομοίωσης και εκπαιδευτικών εργαλείων, με απώτερο στόχο τον ορισμό του θεωρητικού πλαισίου για την ανάπτυξη οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων και την ανεκτικότητα (resilience) των υποδομών..

Διάρκεια:

6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου

Τόπος: Μαρούσι - Αθήνα

  

Σημειώστε: Προθεσμία υποβολής, Δευτέρα 08-06-2015 και ώρα 13:00 μ.μ.


Πληροφορίες:
Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ –
 Αιγιαλείας 52, 3ος όροφος
Τ.Κ. 151 25,
Μαρούσι

Υπ' οψην: κας. Καλλιόπης Βιτζηλαίου

 Τηλ.+30 211 1069 599

 
>> Ολοκληρωμένη την προκήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ!

>> Την αίτηση της προκήρυξης μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ!

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: πατώντας εδώ!