Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2014

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «TEMR-Transportation Emissions Measurement and Reaction) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον)» [7380]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
22 Δεκ 2014


Θέρμη, Δεκέμβριος 22, 2014 - Το Ινστιτούτο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

7380
ΑΔΑ: 6Ο3Γ469ΗΡ8-Χ18
Θέση:

Μηχανικός παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανολόγου Μηχανικού-Συγκοινωνιολόγου

Αντικείμενο: 

Συμβολή στην περιγραφή των σύγχρονων πρακτικών και εξελίξεων στον τομέα των συστημάτων μεταφορών, συμμετοχή στην ανάπτυξη συστήματος για τη μοντελοποίηση και την παρακολούθηση των εκπομπών καυσαερίων και κατανάλωσης ενέργειας των εμπορευματικών μεταφορών σε πραγματικό χρόνο με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών καθώς και συμμετοχή στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων και μέτρων.

Διάρκεια:

08 μήνες

Τόπος:

Θέρμη-Θεσσαλονίκης

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 07-01-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52
15125
Μαρούσι,
Αττική


Πληροφορίες: 

κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Τηλ.: +30 2310 498467

e-mail: pvitzilaiou@certh.gr ( κα. Καλλιόπη Βιτζηλαίου )