Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Διάδρομος Βιώσιμων Τεχνολογιών. Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην αλυσίδα: "Ενεργειακοί φορείς - διεργασίες μετασχηματισμού-δίκτυα μεταφοράς και αποθήκευση – βιώσιμες εφαρμογές/έξυπνες χρήσεις - επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία" [ΙΝΕΒ-15-50]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
04 Ιαν 2016


Θέρμη, Ιανουάριος 04, 2016 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΝΕΒ-15-50
Θέση:

Βιολόγος

Αντικείμενο: 

Μελέτη μονοπατιών σηματοδότησης στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία με μεθόδους NGS

Διάρκεια:

03 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 20-01-2016  


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361
570 01
Θέρμη
Θεσσαλονίκη

 

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  kopani@certh.gr

Πληροφορίες
: 

κ. Αργυρίου Αναγνώστης
Τηλ.: +30 2310 498475
Fax.: +30 2310 498270
email: argiriou@certh.gr