Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well» - «ACTIVAGE»
[ΙΠΤΗΛ-17439] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Απρ 2018


Θέρμη, Απρίλιος 13, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17439

Αρ. πρωτ. 17439 / 13-04-2018
ΑΔΑ: 6Ψ0Σ469ΗΡ8-3ΥΜ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων οπτικοποίησης και οπτικής ανάλυσης δεδομένων (visual analytics) με σκοπό την πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων, την ανίχνευση μη-ομαλών καταστάσεων και τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ διαφόρων μεταβλητών/μετρήσεων που προέρχονται από πλατφόρμα Διαδικτύου Αντικειμένων (Internet of Things).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων οπτικοποίησης και οπτικής ανάλυσης δεδομένων (visual analytics) που στοχεύουν στην πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων, την ανίχνευση μη-ομαλών καταστάσεων και τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ διαφόρων μεταβλητών/μετρήσεων που προέρχονται από πλατφόρμα Διαδικτύου Αντικειμένων (Internet of Things) που πρόκειται να εγκατασταθεί σε οικίες ηλικιωμένων ατόμων με σκοπό την υποβοήθηση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους. Πιο συγκεκριμένα, τα σήματα και οι μετρήσεις που προέρχονται από τους διάφορους αισθητήρες που θα είναι εγκατεστημένοι στις οικίες των ηλικιωμένων, θα πρέπει να οπτικοποιούνται με χρήση προηγμένων μεθόδων οπτικοποίησης και παράλληλα να επιτρέπουν αλληλεπίδραση με τον τελικό χρήστη/διαχειριστή της πλατφόρμας, ώστε να επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-04-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κ.)