Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «smart childhood Obesity CARing solution using IoT potentia» - «OCARIOT»»
[ΙΠΤΗΛ-17443] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Απρ 2018


Θέρμη, Απρίλιος 13, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17443

Αρ. πρωτ. 17443 / 13-04-2018
ΑΔΑ: ΨΡΑΒ469ΗΡ8-ΟΘΥ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής Ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά προβλήματα δημόσιας υγείας, το οποίο επηρεάζει περίπου 224 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στον κόσμο. Η παιδική παχυσαρκία επηρεάζει ήδη περισσότερα από το ένα στα τρία παιδιά σχολικής ηλικίας στη Βραζιλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Ο βασικός στόχος του έργου OCARIoT είναι να προωθήσει τη βελτίωση των διατροφικών και σωματικών διαταραχών καθώς και την πρόληψη της εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας (ηλικίας 9-12 ετών). Για το σκοπό αυτό, το έργο OCARIoT θα αναπτύξει μια εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη λύση που βασίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), έτσι ώστε να καθοδηγεί τα παιδιά προκειμένου να υιοθετούν στην καθημερινότητά σους συμπεριφορά βασισμένη στην υγιεινή διατροφή και την σωματική άσκηση.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων και αλγορίθμων για την online αλλά και offline επεξεργασία πληροφοριών και προηγμένων δεδομένων (τα οποία προέρχονται από φορητές συσκευές και IoT ) από συμπεριφορικές, διατροφικές και σωματικές δραστηριότητες των παιδιών. Οι προτεινόμενες μέθοδοι θα εφαρμοστούν για τη διαχείριση και την ανάλυση νέων δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν τον πληθυσμό που πάσχει από παχυσαρκία. Τέλος στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα καθώς και μια έξυπνη μονάδα DSS (σύστημα λήψης αποφάσεων) για να παρέχουν στους εμπλεκόμενους χρήστες (παιδιά) προσωποποιημένα σχέδια και κατάλληλες παρεμβάσεις κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-04-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κ.)