Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart mobILity at the European land borders» – «SMILE»
[ΙΠΤΗΛ-17444] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Απρ 2018


Θέρμη, Απρίλιος 13, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17444

Αρ. πρωτ. 17444 / 13-04-2018
ΑΔΑ: 635Κ469ΗΡ8-8ΗΩ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής Ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Συλλογή προδιαγραφών, σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση/αξιολόγηση του υποσυστήματος αναγνώρισης ανθρώπου, με χρήση βιομετρικών μεθόδων καθώς και με την ενσωμάτωσή του στο συνολικό σύστημα του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την συλλογή προδιαγραφών, την σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση συστήματος αναγνώρισης ανθρώπου με χρήση βιομετρικών μεθόδων (όπως αναγνώριση προσώπου, δακτυλικών αποτυπωμάτων, ελαφρών βιομετρικών, κ.α.), καθώς και την ενσωμάτωσή του στο συνολικό σύστημα του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-04-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311 257729 ή στο email: stavrop@iti.gr (κ. Γ. Σταυρόπουλο)