Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Management Of Networked IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications» - «MONICA»
[ΙΠΤΗΛ-17445] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Απρ 2018


Θέρμη, Απρίλιος 13, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17445

Αρ. πρωτ. 17445 / 134-04-2018
ΑΔΑ: ΩΩΥΞ469ΗΡ8-ΣΜ9
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδίαση, ανάπτυξη και επικύρωση/αξιολόγηση των υποσυστημάτων του έργου που αφορούν το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να αναλάβει τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, τεκμηρίωση και επικύρωση/αξιολόγηση του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System, DSS), το οποίο θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται πλήθος πολυδιάστατων δεδομένων, από κατανεμημένα συστήματα συνδεδεμένων συσκευών/αισθητήρων (Internet of Things, IoT).

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-04-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311 257729 ή στο email: stavrop@iti.gr (κ. Γ. Σταυρόπουλο)