Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications» - «SAFESTRIP»
[ΙΠΤΗΛ-17450] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Απρ 2018


Θέρμη, Απρίλιος 13, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17450

Αρ. πρωτ. 17450 / 134-04-2018
ΑΔΑ: 6ΩΒΑ469ΗΡ8-ΛΑ9 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Διαχείριση αδιάλειπτης επικοινωνίας δεδομένων μεταξύ του ασύρματου δικτύου αισθητήρων, του υπολογιστικού νέφους και των κινητών συσκευών τελικού χρήστη μη-εξοπλισμένων οχημάτων, του έργου SAFE STRIP.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη των κατάλληλων αρθρωμάτων λογισμικού για τον έλεγχο και την εξασφάλιση ορθής λειτουργίας της επικοινωνίας δεδομένων, κατά τη λήψη και αποστολή αυτών μεταξύ του δικτύου αισθητήρων που θα αναπτυχθεί στο έργο SAFE STRIP και του υπολογιστικού νέφους, μέσω ασύρματου δικτύου LTE. Τελικό αποδέκτη των παραπάνω δεδομένων θα αποτελούν οι κινητές συσκευές των χρηστών που βρίσκονται σε οχήματα τα οποία δεν φέρουν κανενός είδους ειδικό εξοπλισμό για την απευθείας επικοινωνία με το δίκτυο αισθητήρων. Έτσι, μέρος του έργου του υποψηφίου που θα επιλεγεί αποτελεί επίσης και η ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών ελέγχου για κινητές συσκευές για τη διαπίστωση της ομαλής μετάδοσης δεδομένων από και προς το υπολογιστικό νέφος.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-04-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311 257716 ή στο email: diok@iti.gr (κ. Κεχαγιά Δ.)