Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφορίας στο πλαίσιο του έργου «Innovative risk assessment for individualizing treatment in chronic lymphocytic leukemia» - «CLLassify» [2355- ΙΝΕΒ- 12-2]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
12 Φεβ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

2355/12.02.2018

Κωδικός Θέσης: ΙΝΕΒ-18-9
ΑΔΑ: ΩΥ5Λ469ΗΡ8-8ΗΤ 
Ειδικότητα:

Μαθηματικά ή Φαρμακευτική

Αντικείμενο  Έργου:

Καταγραφή δεδομένων, σχετικών με τη συνολική παρακολούθηση ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), σε μορφή χρονοσειράς.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη πλήρους βάσης δεδομένων σε Excel, που θα συμπεριλαμβάνει καταγεγραμμένα δεδομένα σε μορφή χρονοσειράς, σχετικών με τη συνολική παρακολούθηση ασθενών με ΧΛΛ.

Διάρκεια:

01 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο  2310 498272 ή στο email:  kopani@certh.gr (κα Φ. Κοπάνη)