Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

ΑΚΥΡΩΣΗ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000306
για την Ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας γραφειακών χώρων 1ου και 3ου ορόφου του ΕΚΕΤΑ στο Μαρούσι Αττικής» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
07 Δεκεμβρίου 2017


Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανακοινώνει ότι η με αρ. πρωτ. 306/07-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών για την «Υπηρεσίες καθαριότητας γραφειακών χώρων 1ου και 3ου ορόφου του ΕΚΕΤΑ στο Μαρούσι Αττικής», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13η -12-2017

ακυρώνεται

για λόγους επανακαθορισμού του συνολικού προϋπολογισμού αυτής και θα επαναληφθεί. Όσες προσφορές έχουν τυχόν υποβληθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η νέα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ.

 

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2017

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου: 

 

«Υπηρεσίες καθαριότητας γραφειακών χώρων 1ου και 3ου ορόφου του ΕΚΕΤΑ στο Μαρούσι Αττικής» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00

 

Πληροφορίες

κ. Καρέλλα Μαρία
τηλ: 211 1069500
fax: 211 1069501
e-mail: karella@certh.gr