Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

ΑΚΥΡΩΣΗ
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000306/07-12-2017 @ ΙΔΕΠ / EKETA
11 Δεκεμβρίου 2017


Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανακοινώνει ότι η με αρ. πρωτ. 306/07-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών για την «Υπηρεσίες καθαριότητας γραφειακών χώρων 1ου και 3ου ορόφου του ΕΚΕΤΑ στο Μαρούσι Αττικής», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13η -12-2017

ακυρώνεται

για λόγους επανακαθορισμού του συνολικού προϋπολογισμού αυτής και θα επαναληφθεί. Όσες προσφορές έχουν τυχόν υποβληθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η νέα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ.