Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SCOOP4C: Stakeholder community for once-only principle: Reducing administrative burden for citizens» [ΙΠΤΗΛ-831]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
23 Δεκ 2016


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 23, 2016 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-831
Ειδικότητα:

ΠΕ Μηχανικού ή Πληροφορικής

Αντικείμενο: 

Αναγνώριση, ανάλυση και χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών για την αρχή «Μόνο μία Φορά» (Once-Only Principle) και σχεδίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της σχετικής κοινότητας

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις: 02

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 05-01-2017
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

στον κο Ευθύμιο Ταμπούρη (themis@iti.gr).